Äänioikeudellinen Suomi

Kartogrammi on kartta, jossa alueen pinta-ala välittää halutun tiedon. Kyseisiä karttoja on käytetty näyttämään vaikka mitä tietoa maailmasta tai esimerkiksi USA:n vaalituloksia.

Tämän sivun kartogrammit näyttävät Suomen jossa kunkin kunnan pinta-ala määräytyy sen äänioikeutettujen kansalaisten mukaan. Niiden lähdedatana on käytetty Maanmittauslaitoksen yleiskarttaa 1:1 000 000 jota on muokattu avoimen lähdekoodin ohjelmilla GRASS ja ScapeToad.

Pääkaupunkiseudun kartogrammit perustuvat äänestysalueisiin. Niiden lähdedatana toimii Helsingin kaupungin avoimet paikkatietoaineistot, joita on muokattu yllä mainittujen ohjelmien lisäksi myös OpenJUMP-ohjelmalla.

Aktiivisimpana innostajana näiden karttojen laatimiseen toimi YLE:n tulospalvelun ehdokaskohtaiset kannatuskartat, joissa on sanotaanko parantamisen varaa. Ne muistuttivat mieleen edellisten eduskuntavaalien aikaisen ärtymyksen tuloskartoista, joiden mukaan Keskusta edustaa suurinta osaa maasta. En ole vielä muita kuin tässä näytettyjä karttoja ehtinyt työstää, pitää toivoa että into riittää aikaisempiakin virhekäsityksiä korjaamaan.

Presidentinvaali 2012, toinen vaali

Tässä näytetään Sauli Niinistön ja Pekka Haaviston 2. kierroksen tulokset. Kunkin kunnan koko määräytyy sen äänioikeutettujen määrän mukaan ja sen väri näyttää ehdokkaan kannatuksen kunnassa. Kovin vahvoja sävyeroja ei kartassa näy koska tuloksia ei ole normalisoitu.


Presidentinvaali 2012, ensimmäinen vaali

Kukin kartta näyttää kerrallaan kahden ehdokkaan tulokset. Yli 70% kannatus näytetään täydellä värillä. Tulokset on noudettu Oikeusministeriön vaalit.fi-palvelusta.Sauli Niinistö
Pekka Haavisto


Sauli Niinistö
Paavo Väyrynen


Pekka Haavisto
Paavo Väyrynen

Karttoja tuottaessa oli myös kiinnostavaa huomata positiivinen korrelaatio Niinistön ja Haaviston äänestystuloksissa; alla kunkin ehdokasparin kannatus kunnittain.

Niinistö (%)
Haavisto (%)
Niinistö (%)
Väyrynen (%)
Väyrynen (%)
Haavisto (%)

Presidentinvaali 2012, pääkaupunkiseutu

Tässä äänioikeudellinen pääkaupunkiseutu, jossa kunkin Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan äänestysalueen koko määräytyy sen äänioikeutettujen määrän mukaan ja väri annettujen äänten mukaan. Vertailukelpoisuuden vuoksi tällä kartalla näytetään vain Sauli Niinistön ja Pekka Haaviston tulokset ilman normalisointia, joten 1. kierroksen karttojen haaleampi väri indikoi muiden ehdokkaiden saamia ääniä.

Äänestysalueiden rajoja on tässä hiukan muokattu rajaamalla niistä pois laajemmat merialueet, joiden sisällyttäminen olisi turhaan vääristänyt rantaviivoja.
Maasto, tiet ja kaupungit

Lisäksi tuli laadittua myös tämmöinen härpäke. Jos selaimesi HTML5-tuki on riittävän hyvä, liukusäätimiä heiluttelemalla saa eri karttatasoja enemmän tai vähemmän näkyviin. Valintaruudusta voi myös verrata kartogrammia perus-maantieteelliseen karttaan jossa näkyy samat tiedot. Kuvat toimivat myös linkkeinä suurempiresoluutioisiin kuviin; valitettavasti vaihteleva läpinäkyvyys toimii vain tässä pienemmässä kartogrammissa.

Kunnat
Tiet
Taajamat
Järvet
Korkeuskartta
Merialueet

Huomautuksia

Koska kuntarajat ulottuvat merialueillekin, pääsevät rannikon kunnat jokseenkin pullistumaan. Lisäksi suurempien taajamien kuntien laajentuessa tasaisesti pääsevät kyseisten kuntien asutuskeskusten ulkopuoliset alueet leejenemaan enemmän kuin kuuluisi. Valitettavasti en ole ainakaan vielä löytänyt karttaa kuntien sisäisistä vaalialueista helppokäyttöisessä muodossa, joka mahdollistaisi tarkempien karttojen laatimisen.

Lienee myös itsestään selvää että esittämäni mielipiteet ovat omiani, eivätkä edusta työnantajaani, Aalto-yliopiston AS-laitosta.

Jos kartoista on kommentoitavaa tai ehdotettavaa, ota yhteyttä: eemeli@gmail.com.


© Eemeli Aro 2012

Suomen kartat sisältävät Maanmittauslaitoksen Yleiskartta 1:1 000 000 aineistoa, 2011 (lisenssi).

Pääkaupunkiseudun kartat sisältävät Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien aluejakoaineistoa, 1.1.2012 (lisenssi), sekä Helsingin kaupunkimittausosaston, alueen kuntien ja HSY:n Seutukartta- aineistoa, 1.1.2012 (lisenssi).

Ellei muuta mainita, tämän sivuston käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä 3.0 Muokkaamaton-lisenssi.